نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استارتاپ ویکند حوزه فین تک (فناوری مالی)

استارتاپ ویکند حوزه فین تک (فناوری مالی)


به اطلاع اعضای هیاًت علمی، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه می رساند استارتاپ ویکند حوزه فین تک (فناوری مالی) 13 الی 15 تیرماه در دانشگاه پیام نور مرکز سمنان برگزار خواهد گردید.

استارتاپ ویکند فین تک

بکارگیری تکنولوژی به منظور بهبود خدمات مالی