نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف مرکز نوآوری

اهداف مرکز نوآوری


مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد، مرکزی است که با ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از ساخت و توسعه محصولات مبتنی بر فن‌آوری و نوآوری یا انتقال دانش فنی توسط صاحبان ایده‌های خلاقانه از میان اعضاء هیاًت علمی دانشگاه بجنورد، دانشجویان و کارکنان یا دیگر محققین مورد تاًیید معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه در قالب واحدهای نوآور در زمینه‌های مختلف علوم و مهندسی با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن حمایت می‌کند.

از مهمترین اهداف این مرکز:

* ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری در دانشگاه

* نقش‌آفرینی در تحقق نوآوری

* شناسایی و توانمند­سازی دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری­سازی دستاوردهای علمی آن­ها برای ورود به فعالیت­های کسب‌وکار دانش‌بنیان

* ارتقای نقش نوآوران در توسعه دانشگاه از طریق خلق دانش، فناوری و کسب‌وکار دانش‌بنیان

* تسریع در تبدیل ایده‌های نوآور به محصول

* حمایت و رشد گروه‌های نوآور جهت ورود به مراکز رشد

* تسهیل فرآیند تصویب و اجرای طرح­های نوآورانه

* هموارسازی مسیر تبدیل ایده به محصول و تبدیل دانش به ارزش

* کمک به ساخت نمونه‌های اولیه یا آزمونه طرح­های نوآورانه و تبدیل نمونه‌های آزمایشگاهی به نیمه‌صنعتی و صنعتی

* فراهم ساختن الزامات مرکز نوآوری مورد تاًیید و حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

* همکاری درزمینه ثبت اختراع ملی و بین‌المللی

* تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه از طریق برند سازی دانشگاه در مباحث نوآورانه

* نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و هدایت فعالیت‌های نوآورانه در راستای سیاست‌های علمی و نوآوری کشور

* تسهیل مسیر کارآفرینی و ایجاد اشتغال

* ارائه آموزشهای کارآفرینی در شکلهای مختلف

* ایجاد فرصتهای کارآفرینی در دانشگاه