نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری رویداد داستان موفقیت

برگزاری رویداد داستان موفقیت


بدین وسیله به اطلاع کارمندان، دانشجویان و اعضای محترم هیاًت علمی می رساند رویداد داستان موفقیت مورخ 6/3/97 ساعت 11:30 در محل سالن جلسات ساختمان فرهنگی برگزار میگردد.