نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه ایده ملت

برگزاری مسابقه ایده ملت


بانک ملت با همکاری دانشگاه تهران مسابقه «ایده ملتـ» با محور تدوین برنامه بازاریابی و تبلیغاتی برای محصولات و خدمات بانک ملت را برگزار می کند.

شماره تماس: 32233210