نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


 

 

 

 

نشانی: خراسان شمالی، بجنورد،کیلومتر ۴ جاده اسفراین،دانشگاه بجنورد، ساختمان سازمان مرکزی، 409.

کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

تلفن: ۰۵۸۳۲۲۰۱۰99

فکس: ۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰

آدرس ایمیل: innovation@ub.ac.ir