نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره مرکز نوآوری

درباره مرکز نوآوری


تربیت نیروی انسانی توانمند و متعهد به جامعه برای دستیابی به جایگاه مطلوب در مناسبات مختلف جهانی طبق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین سیاست‌های کشور است. توسعه علم و فناوری، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های افزایش توان رقابتی کشور در عرصه‌های بین‌المللی، نیازمند نیروهای جوان، متخصص، باانگیزه و متعهد به پیشرفت کشور است. یکی از مهم‌ترین عناصر و زمینه‌های پیشرفت تحقیقات و فناوری در کشورمان حضور انبوه محققان، پژوهشگران و دانشجویان باانگیزه‌ای است که در طی دوران تحصیل برای پایان‌نامه و همچنین در طرح‌های تحقیقاتی و دوره‌های تخصصی به فعالیت می‌پردازند. این مرکز در نظر دارد با توجه به جایگاه مؤثر و در حال گسترش به‌عنوان قطبی از آموزش و پژوهش، با حفظ و توسعه فعالیت‌های همیشگی و نیز سیاست سازی و هدایت پژوهش‌های دانشجویان، محققان و پژوهشگران استان و کشور،  اهداف مندرج در برنامه اجرایی خودرا محقق سازد..

ما تلاش می کنیم تا در چند سال آینده مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد تبدیل شود به: یک مرکز سرآمد در تربیت، هدایت و پیشرفت محققان، پژوهشگران و دانشجویان؛ برای ارتقای مهارت های پژوهشی، نوآورانه، توسعه ای و اجتماعی در سطح منطقه و کشور.

بیانیه‌ی مأموریت

در راستای چشم انداز ارائه شده، مرکز متولی پرورش استعدادهایمحققان، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه و کشور در زمینه های مختلف علمی است. این مرکز علاوه بر هدایت و تربیت پژوهشگر در سطوح مختلف و پیشرفت و گسترش پژوهش های دانشجویی به عنوان محور فعالیت خود، بر آن است تا در حیطه های زیر در سطح منطقهو کشور سرآمد باشد:

 • ارتقای مهارت های نوآورانه و کارآفرینی و گسترش فرهنگ آن در محیط های دانشجویی
 • آموزش مهارت های توسعه ای در زمینه های مدیریت، برقراری ارتباط و تفکر استراتژیک
 • ارتقای فرهنگ، گسترش اخلاق حرفه ای و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد به جامعه
 • حمایت و هدایت و رشد پژوهشهای مسأله محور
 • مشارکت فزاینده در فرآیند نوآوری و توسعه فن آوری

هدف‌های بلندمدت مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد

 • تلاش در ترویج اشتغال‌زایی و کارآفرینی به‌عنوان یک فلسفه زندگی در دانشگاه، دانشجویان، اساتید در مدت ده سال آینده
 • تلاش در توانمندسازی دانشجویان دانشگاه از طریق ایجاد انگیزه، ارتقاء دانش، مهارت‌ها و نگرش‌های نوآورانه
 • مشاوره امور نوآوری و ایده‌پردازی در قلمرو دانشگاه
 • ترویج و گسترش فرهنگ، دانش و مهارت‌های نوآورانه
 • تلاش در تغییر و بازآفرینی در ابعاد و ارکان دانشگاه شامل: ساختارها، فرآیندها، فرهنگ، فناوری و ....
 • تلاش در نهادینه‌سازی روح و تفکر نوآوری در ابعاد مختلف پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، دانشگاه از طریق شناخت مؤلفه‌های دانشگاه نوآور