نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رویداد ایده پردازی با موضوع بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه

رویداد ایده پردازی با موضوع بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه


رویداد ایده پردازی با موضوع بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه 
 
 
این رویداد توسط مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد و با همکاری گروه مهندسی مکانیک دانشگاه به منظور استفاده از توان متخصصین بومی استان خراسان شمالی در جهت ارایه راهکارهای موثر به منظور کاهش مصرف و افزایش بهره وری در دو مرحله برگزار خواهد شد. در مرحله اول کارگاه آموزشی به منظور بررسی مسایل و مشکلات عمده دانشگاه بجنورد در محورهای اصلی انرژی، امکانات آموزشی و آزمایشگاهی، آب، مدیریت پسماند، محیط زیست و بهداشت، حمل و نقل و سایر موارد برگزار خواهد شد. در این کارگاه به منظور دستیابی به نتایج بهتر شیوه های پرورش ایده، ویژگی های ایده های خلاق و نوآورانه و نحوه ارایه یک ایده به شرکت کنندگان آموزش داده خواهد شد که مخاطب اصلی آن دانشجویان هستند. در مرحله بعد علاقمندان و تیم های شرکت کننده در رویداد، ایده های خود را در خصوص هر یک از مشکلات مورد نظر به کمیته مسابقات ارسال نموده و پس از داوری اولیه، تیم های منتخب جهت ارائه ایده خود در حضور تیم داوری دعوت می گردند. تیم داوری از میان ایده های برتر، سه ایده را که خلاقانه و قابل اجرا باشند انتخاب و به آن ها جوایز نقدی در پایان رویداد اهدا خواهد نمود. بخش مسابقه می تواند به صورت استانی برگزار گردد و از طریق فراخوان عمومی از متخصصین صنعت، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان برای شرکت در این رویداد دعوت به عمل آید.