نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رویداد ایده پردازی با موضوع راهکارهای بهینه سازی مصرف آب

رویداد ایده پردازی با موضوع راهکارهای بهینه سازی مصرف آب


قالب ارسال ایده

 

اولین دوره رویداد دریافت ایده با عنوان "راهکارهای بهینه سازی مصرف آب و کاهش پسماند در محیط های دانشگاهی" توسط مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد با همکاری انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه بجنورد در دانشگاه بجنورد برگزار خواهد شد. این مسابقه با هدف "یاری جستن از نظرات متخصصین مراکز دانشگاهی و ایجاد هم افزایی به منظور ترویج بهینه سازی مصرف و بازچرخانی آب و همچنین کاهش تولید و بازیافت پسماند در محیط های دانشگاهی" از طریق دریافت ایده های کاربردی به منظور حفظ محیط زیست ترتیب داده شده است.

این فراخوان در برهه‌ ای حساس و زمانی برگزار شده که کشور عزیزمان بویژه استان خراسان شمالی، با کمبود منابع آب قابل استحصال و افزایش بی رویه پسماندها مواجه است. این برنامه می‌ تواند الهام بخش و در نهایت هدایتگر برنامه‌ ریزی برای طرح هایی با بازه‌ های زمانی مختلف جهت مقابله با این معضلات باشد.

از کلیه اساتید، پژوهشگران، و دانشجویان دعوت می شود که ایده و پیشنهادات ارزشمند خود که منطبق بر یکی از محورهای این مسابقه است را از طریق سامانه آنلاین ارسال ایده ها، به دبیرخانه این مسابقه ارسال نمایند.