نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی

نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی


نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی در چهار بخش اصلی ایده فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات و خدمات دانش بنیان و نیازمندی های فناورانه و همچنین بخش فرعی تحت عنوان شرکت ها، سازمان ها و نهاد های حمایتی از تاریخ 10 لغایت 14 آبان ماه سال 97 در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود.

اهداف برگزاری :

 • تجاری سازی فناوری

 • بسترسازی برای تکمیل چرخه ی علم تا فناوری و فناوری تا کسب و کار

 • شناسایی و معرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده ها ی دانش محور

 • معرفی توانمندیهای پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای کاربردی کردن آنها

 • ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخشهای مختلف اقتصادی و اجرایی

 • گسترش همکاری های فناورانه منطقه ای، ملی و بین المللی

 • ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای نخبگان علمی و فناوری و شکل گیری شرکت های دانش بنیان

 • جذب سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) برای فرصت های سرمایه گذاری دانش بنیان

 • افزایش صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان     

 •  

 •  

 • تلفن : ۳۳۳۰۵۷۵۱-۰۴۱

 • نمابر : ۳۳۳۰۵۸۹۱-۰۴۱                                             

 •