نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهاردهمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

چهاردهمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت


به اطلاع اعضای هیاًت علمی، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه می رساند چهاردهمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت در دو بخش های:

1- ایده بازار دریایی

2- مسابقات دانشجویی ربات های زیر دریایی

3- نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دریایی کشور 

آبان ماه 97 برگزار می گردد.