نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آشنایی با رویداد ایده ناب

کارگاه آشنایی با رویداد ایده ناب


 کارگاه آشنایی با رویداد ایده ناب توسط مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد با همکاری شرکت RiseUP

روز دوشنبه مورخ 97/3/2 ساعت 10 الی 12 در محل اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی برگزار می گردد.